This is who i am

Stadig på med skiene

Der er nok nogle som stadig er på skiferie, og det er alt andet lige også fordi at man har lande som har sne hele året rundt. Det er ikke for sjov at der er nogle som tager af sted, for at være skiinstruktor et helt år. Det er alt andet lige sådan nogle steder ,at folk tager rundt til på denne tid af året. Der er mange som vælger at tage på solferie i stedet for, når det er vinter herhjemme. Årsagen til det kan jo være, at man har eksempler på at nogle mennesker har fået nok af vinterne og finder det for deprimerende. Det kan der også være noget om, fordi når man er i mørke hele tiden og det er koldt er det ikke fordi der er så meget glæde at komme efter. Nogle finder det meget hyggeligt, men der er også dem som slet ikke kan med vinteren og det er jo alt andet lige også noget af det som kommer til overfladen.